Skip to main content

KAPITÁLOVÁ OPRAVA

Celková oprava
reprodukce investičního majetku pomocí velkého, komplexní opravy, v němž zcela vyměnit opotřebované díly, uzly, části strojů, budovy, stavby.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.