Skip to main content

Kapitálově náročné, kapitálově náročné

kapitálově náročné, kapitálově náročné
(kapitálová intenzita) poměr pro vydání kapitálu z hlediska výrobního procesu v podniku nebo odvětví. Ze všech možných způsobů výroby si firmy obvykle zvolí nejlevnější. Tudíž kapitálová náročnost zvoleného způsobu výroby závisí na poměru hodnot použitého kapitálu a dalších výrobních faktorů. Růst relativní hodnoty uplatněného kapitálu určuje volbu výrobního režimu s nižší kapitálovou náročností, pokud je to možné.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.