Skip to main content

DLUHOPISY

Poznámky
(z lat POVI. - Povinnost) jeden z nejběžnějších typů cenných papírů na doručitele. Bond potvrzuje, že její vlastník učinil peníze na nákup cenných papírů, a tudíž oprávněn přivést ji pak k platbě jako závazek z dluhu, který je otázka vazby organizace, je povinen nahradit za nominální hodnotu této vazby. Tato kompenzace se nazývá vykoupení dluhopisu. Kromě uzavření během pre-stabilizuje po dobu trvání emise dluhopisů je emitent povinen splatit dluhopisy držiteli fixní procento z nominální hodnoty dluhopisu nebo příjem v podobě výhry nebo platební kupony pro dluhopisy. Dluhopisy jsou oprávněny vydávat státní, místní orgány (obce), podniky, společnosti, korporace na různé období (od jednoho roku do 25 let). Dluhopisy jsou vydávány za účelem získání finančních prostředků, tj. Představují formu půjčky emitentům osobami, které si kupovaly dluhopisy. Dluhopisy lze koupit a prodávat za svobodný směnný kurz.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.