Skip to main content

Vázané

CABIN th th; -lena, je on-line. 1. Kabala (1. K., 1-2 strany). K záznam. K-závislost. 2. Bytí v otroctví (1. K., 2-3 kn.). K. rolník. 3. Uzavřeno za podmínek, které jsou jednoznačně nevýhodné pro jednu ze stran; zotročování. K. smlouvu. K-ta transakce. K-tá koncese. K-vztah.

encyklopedický slovník. 2009.