Skip to main content

Zakalený

HAZELY th, th. 1. Stříkaný; smutný, rozptýlený (oči, pohled). Chcete-li hlídat místnost. 2. Ztracená jasnost myšlení (o vědomí, rozumu atd.). Je mlhavý, příslovce. З. Podívejte se na smb.

encyklopedický slovník. 2009.