Skip to main content

Udit

udit
ředění - počet reálného hrubého národního produktu na základě cen základního roku, kdy ceny byly nejvyšší, což vede ke zvýšení peněžní hodnoty hrubého národního produktu (HNP).

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.