Skip to main content

BLOKOVÁNÍ

BLOCK
účty, šeky, měny -lishenie orgány veřejné moci majitelé účtů, šeky, měny právo svobodně nakládat jejich majetku v souvislosti s rozhodnutím soudů, využití ekonomických sankcí, omezení využívání údajů .

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.