Skip to main content

Auditor

Auditor
(auditor) Osoba nebo účetní firma zabývající se kontrolou účetní závěrky (účetní) společnosti, soukromý podnikatel nebo sdružení. Auditoři kontrolují úplnost zpráv, neměnnost účetních postupů a dodržování dalších dokumentech týkajících se zadávání veřejných zakázek, prodeje a zásob. Auditoři mohou potvrdit, že prohlášení „věrný a poctivý“ odráží finanční situaci společnosti, nebo poskytovat „kvalifikovaný“ závěr, tj. E. Chcete-li nějaké negativní komentáře v něm. Auditoři britských společností jsou schvalováni na výročních valných hromadách akcionářů; musí být kvalifikovaní odborní účetní. V jiných organizacích, jako jsou charity, která vykazuje rovněž musí být předmětem auditu, auditoři často pracují zdarma a nemusí být kvalifikovaný profesní účetní. Mnoho společností a další organizace používají interní auditory, kteří zkontrolovat správnost a úplnost vnitropodnikového účetnictví a předcházení podvodům a zmatku v přehledech.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.