Skip to main content

MERALOGICKÝ PŘÍSTUP

PŘÍSTUP MEROLOGICHESKY
Výzkum deduktivní metoda, ve kterém pokus postavit celek, založený na úvaze jednotlivých částí systému. Viz také Reductionism .

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavní vydání Moldavské sovětské encyklopedie. I. I. Dediu. 1989.

MERALOGICKÝ PŘÍSTUP
[ze skupiny. meros - část a loga - slovo, výuka] - studium vlastností hlavních částí systému s následným zobecněním výsledků a jejich extrapolací do systému jako celku.

slovník na životní prostředí 2001

přístup merologichesky
(z g Meros -. Část a loga - slovo, vyučování) - studium vlastností hlavních částí systému, po němž následuje zobecnění výsledků a jejich extrapolace do systému obecně.

EdwART. Slovník environmentálních termínů a definic, 2010


.