Skip to main content

OSVOBOZENÍ antropogenní

OSVOBOZENÍ antropogenní
umělý terén, totalita reliéfu, upravených nebo vytvořených člověkem. Existují spontánně vznikající a vědomě vytvořené formy úlevy. První (rokle, sesedání z důlních děl, pohyblivé písky a další.) Jsou vytvářeny v důsledku zneužití lesa a zemědělství, stavebnictví a výstavby silnic, a tak dále. N. Ty jsou vyráběny pod zavlažování, terasování a budování zavlažovacích a odvodňovacích systémů, stavby hrází, kanálů, přehrad, atd.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavní vydání Moldavské sovětské encyklopedie. I. I. Dediu. 1989.


.