Skip to main content

TRAILS Feral

TRAILS Feral
dráha pohybu zvířat, dobře přeplněných jednu nebo různé druhy, spíše usnadnit jejich pohyb, a to zejména v husté trní, a v zimě - na hluboký, uvolněný sníh. Jsou položeny podél nejpohodlnější a nejkratší cesty, tvořící celé systémy tras. Trasy myší lesních hlodavců jsou dokonce využívány mravenci. Stezky zvířat jsou formami územních vazeb v biocenózách.

... trofeje, trofeje ... ... TROFNY (z řeckého trophe - potravinářských jídel.), Část složených slov znamenat: potravy, krmení, růst.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavní vydání Moldavské sovětské encyklopedie. I. I. Dediu. 1989.


.