Skip to main content

MIGRANTI AIR

MIGRANTI AIR
rozpuštěné chemikálie v atmosféře (kyslík, vodík, uhlík, dusík), které tvoří převážnou část živé hmoty (asi 98%). Podíl O 2 představuje přibližně 70%. Proto se často živá látka nazývá "kyslíkovou látkou".

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavní vydání Moldavské sovětské encyklopedie. I. I. Dediu. 1989.


.