Skip to main content

Agrostep

Agrostep
semi-přirozené vegetace komunity, který je vytvořen setí směsí hay-osivo sklizené v přírodních stepí. Na začátku prvního století, používá tuto metodu k obnovení vegetace prériím ve Wisconsin americký ekolog George. Curtis, nasadí se směs semen trávy shromážděných v přirozených společenstev. Tato metoda zjednodušuje Stavropol botanik D. Dzybov a začal setí směsi seno semen: rozdrcený seno posečené ve dvou podmínek takovým způsobem, aby byly semena většiny druhů trav. Do čtyř let po zasetí se koná ve středním A. ekologické sukcese, která je v těsné blízkosti za sebou z vkladů, ale probíhá mnohem rychleji. První dva roky A. dominují eksplerenty (druhy ruderální komunit), kteří masivně rozvíjet od banky semen diaspor v půdě, a pak jsou nuceny ven prérie a luční druhy, a 4-6-ročník v AA poznámkách k 80% druhů přirozených přírodní step. Vytvořit - účinný způsob, jak kultivovat erodované cropland: vznikající trávník chrání půdu před zničením. A. poskytuje lepší než přírodní stepi, a, kromě toho, živná pastvina nebo seno píce A. lze zlepšit zahrnutím inokula semen krmiv a luštěnin.

EdwART. Slovník environmentálních termínů a definic, 2010


.