Skip to main content

Agromeliorace

agrolesnictví
sada organizační ekonomické a technické opatření pro optimalizaci půda, hydrologické a klimatické podmínky v zemědělských ekosystémů s cílem zlepšit jejich biologickou výroby - plodin a produktů výtěžek chov zvířat. Rozlišovat mezi zavlažováním a odvodňováním, agrolesnictví, rekultivace chemických půd, kulturní a technické práce.

EdwART. Slovník environmentálních termínů a definic, 2010


.