Skip to main content

Obyvatelstvo AGROTSENOTICHESKAYA

POPULACE AGROCENOTIC
sbírka jedinců kulturních druhů nebo odrůd v agrocenosii. U druhů se populace vyznačují agroenikotickými jednostrannými a genotypovými populacemi s více plodinami.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavní vydání Moldavské sovětské encyklopedie. I. I. Dediu. 1989.


.