Skip to main content

Pozemků pro zemědělské POUŽITÍ

pozemků pro zemědělské POUŽITÍ
v městech, obcích, ve venkovských oblastech - orné půdy, sadů, vinic, ovocných sadů, louky, pastviny (Land Code RSFSR).

slovník na životní prostředí 2001

využití zemědělské půdy
v městech, obcích, venkovských oblastech orné půdy, ovocných sadů, vinic, ovocných sadů, louky, pastviny (Land zákoník RSFSR).

EdwART. Slovník environmentálních termínů a definic, 2010


.