Skip to main content

Zemědělská půda

zemědělská půda

pozemků za předpokladu, pro potřeby zemědělství nebo určených k tomuto účelu (Pozemkový zákoník RSFSR.)

EdwART. Termíny a definice pro ochranu životního prostředí, řízení životního prostředí a bezpečnost prostředí. Slovník, 2010

Zemědělská půda
půda poskytovaná pro zemědělství nebo určená k tomuto účelu (Land Code RSFSR).

EdwART. Slovník environmentálních termínů a definic, 2010


.