Skip to main content

AEROTAXACE

AEROTAXACE
[z gr. vzduch - vzduch a brnění. taxatio - hodnocení] - kvalitativní a kvantitativní hodnocení přírodních zdrojů (hlavních, lesních) z letadel prostřednictvím vizuálního určení nebo analýzy leteckých fotografií.

Environmentální slovník, 2001


.