Skip to main content

Leteckého a kosmického výzkumu metody

leteckého a kosmického výzkumu metody možnost vzdálených metod výzkumu, systém metod pro studium vlastností krajiny a jejich změny s použitím vrtulníků, letadel, kosmických lodí s posádkou, vesmírných stanic a speciálních kosmických lodí na vybavena zpravidla různými střeleckými zařízeními. Existují vizuální, fotografické, elektronické a geofyzikální metody výzkumu. Aplikace A. m. urychluje a zjednodušuje proces mapování a má velký význam při organizaci monitorování stavu životního prostředí.
Environmentální slovník, 2001

.