Skip to main content

Aerosolové obaly

Aerosolové balení
plechovky barev, laků, deodoranty, léčiv a kol., Pod tlakem odměřenou a stříká. Pohodlí. se staly důvodem jejich široké distribuce po celém světě. V sedmdesátých letech. bylo známo, že ty obsažené v A. v. Freony (chlorfluorované uhlovodíky, CFC) způsobují zničení ozonové vrstvy atmosféry. Z tohoto důvodu byla zahájena výroba AE. , které neobsahují freony. Je ekologicky vhodné snížit výrobu hliníku co nejvíce. , případně je nahradit alternativními možnostmi (vzduchové pistole apod.)

EdwART. Slovník environmentálních termínů a definic, 2010


.