Skip to main content

NÁROK

NÁROK
(z lat reclamatio. - Obrovský výraz) prohlášení obsahující platné tvrzení o vadného zboží nebo nesprávné plnění jedné ze smluvních stran přijala povinnosti. Podkladem pro podání stížnosti na výrobce (dodavatel) produktu často slouží jako nesoulad své kvality i kvantity, porušování řádu platby, pokud jde o dodání zboží. Postup při uplatnění a posouzení stížností je stanovena předem ve smlouvě, transakci. Stížnosti mohou požadovat nápravu nedostatků, snížení cen, škody, vrácení zboží nebo výměnou za kvalitu.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.