Skip to main content

Boční platby

Boční platba
Částka zaplacená jednou nebo více stranami jiným partnerům, aby je povzbudila, aby přistoupila k této dohodě. Předpokládejme, že existuje skupina společností, z nichž každá má ziskovou rostlinu. Vypočítali, že pokud je jedna závod uzavřena a veškerá produkce je soustředěna v jiných podnicích, celkové náklady na celou skupinu se sníží a celkový zisk se proto zvýší. Pokud každá společnost získá zisk pouze z prodeje produktů svého vlastního podniku, nedosáhne se dohody, protože společnost, jejíž závod uzavírá, ztrácí veškeré zisky. V takovém případě mají podniky podnět uzavřít dohodu, včetně vedlejších plateb ve prospěch uzavírací společnosti na straně těch společností, jejichž podniky budou i nadále činné, s využitím části zvýšených zisků. Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.

Ekonomický slovník. 2000.