Skip to main content

Nepříznivých povětrnostních podmínek

nepříznivých povětrnostních podmínek

meteorologické podmínky přispívají k hromadění škodlivých látek (znečišťujících látek) v povrchové vrstvě vzduchu (dále jen zákon „o ochraně ovzduší“. )

EdwART. Termíny a definice pro ochranu životního prostředí, řízení životního prostředí a bezpečnost prostředí. Slovník, 2010

Nepříznivé povětrnostní podmínky
meteorologické podmínky přispívají k hromadění škodlivých látek (znečišťujících látek) v povrchové vrstvě vzduchu (dále jen zákon „o ochraně ovzduší“).

EdwART. Slovník environmentálních termínů a definic, 2010


.