Skip to main content

Vratné změny v životním prostředí

Vratné změny v životním prostředí
změnit. -n. složky životního prostředí, jejich vlastnosti nebo agregát, které mohou být kompenzovány v rámci samoobnovení ekosystémů.

Ekologický slovník, 2001

Reverzibilní změny prostředí
změna na. -l. složky životního prostředí, jejich vlastnosti nebo agregát, které mohou být kompenzovány v rámci samoobnovení ekosystémů.

EdwART. Slovník environmentálních termínů a definic, 2010


.