Skip to main content

A okolních oblastí

a okolních oblastí

oblast bezprostředně přiléhající k budově hranicemi konstrukcí, plotů, na staveniště, objekty obchodu, reklamní a jiné předměty ve vlastnictví, držení, leasing, o stavu fyzických nebo právnických osob (Rozlišení Moscow vlády 9. listopadu 1999 N 1018 „O schválení jednacího hygienických zařízeních údržba, čištění organizaci a udržování čistoty a pořádku v Moskvě.“)

EdwART. Termíny a definice pro ochranu životního prostředí, ochrany životního prostředí a bezpečnosti životního prostředí. slovník 2010

<- 1 ->
okolí
oblast bezprostředně přiléhající k hranicím budovy, stavby, ploty, na staveniště, objekty obchodu, reklamy a jiné předměty uložené v majetku, držení, pronájmu, na zůstatek právního ať už fyzické osoby (Usnesení vlády Moskva ze dne 9. listopadu 1999 N 1018 „O schválení hygienickou údržbu území, organizace čištění a údržbu čistoty a pořádku v Moskvě Pravidla“).

EdwART. Slovník environmentálních termínů a definic, 2010


.