Skip to main content

ADRESA

ADRESA
zboží, peníze, cenné papíry - výměna prostřednictvím nákupu a prodeje, forma pohybu majetku v reprodukčním procesu, který pokrývá převážně obchod; fáze reprodukčního cyklu.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.