Skip to main content

Plugin rodinné příjmy

Plugin rodinné příjmy
(Doplněk rodinného příjmu, FIS) Britský systém vyplácení dávek státní sociální podpory, aby se zvýšila příjmy některých kategorií zaměstnanců s nízkým platem, mít rodiny.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.