Skip to main content

ADD

PŘÍJEM
zvýšení zdrojů, zdrojů, výdajů, výsledků. Například přírůstek zisku, výnosů, nákladů.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.