Skip to main content

Adaptivní mechanismy

adaptační mechanismy
mechanismus (změna chování, morfologická rekonstrukce, atd ....), kterým organismus, populace nebo společenství přizpůsobit se měnícím se podmínkám životního prostředí.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavní vydání Moldavské sovětské encyklopedie. I. I. Dediu. 1989.


.