Skip to main content

Adaptivní zemědělský systém

Adaptive zemědělství
prvek adaptivního přístupu, nejšetrnější k životnímu prostředí a ekonomický způsob, jak používat zdroje půdy při maximálním odhalení jejího biologického potenciálu a snížit investice lidské energie. Základem A. s. h. jsou: střídání plodin s vyváženým poměrem půdně ničitelných plodin a půdně obnovitelných plodin; Minimální kultivace půdy (od hluboké půdy až po setí na strniště); ekologický systém aplikace organických a minerálních hnojiv; širokého využití biologických metod ochrany rostlin; použití druhů a polykultur, trvalky trávy, sideráty. A. s. h. umožňuje plně plnit požadavky environmentálního imperativu a zajišťuje úsporu energie v zemědělství, ochranu životního prostředí, výrobu vysoce kvalitních výrobků.

EdwART. Slovník environmentálních termínů a definic, 2010


.