Skip to main content

Adaptační syndrom

Přizpůsobení syndrom
Sada celkové změny charakterizujících odezvu těla na stresovém vlivu vnějších faktorů. Viz také Stres .

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavní vydání Moldavské sovětské encyklopedie. I. I. Dediu. 1989.


.