Skip to main content

FITNESS

Nastavitelný
schopnost organismu přizpůsobovat v reakci na změny v podmínkách prostředí. Pro jednotlivce se adaptabilita objevuje prostřednictvím morfofyziologických a behaviorálních změn v reakční normě, pro populaci prostřednictvím vzniku nových adaptací v evolučním procesu.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavní vydání Moldavské sovětské encyklopedie. I. I. Dediu. 1989.


.