Skip to main content

Okyselování

okyselení
(půdy, přírodní vody) [z Lat. acidus - kyselé a facere - dělat] - zvýšení kyselosti (snížení hodnoty pH - pH) přírodních složek (voda, půda); To nastane v důsledku použití fyziologicky kyselých hnojiv a padající kyselých dešťů.

Environmentální slovník, 2001


.