Skip to main content

Kyselý déšť

Kyselý déšť

déšť, jehož hodnota pH je menší než 5, 6 (GOST 17. 2. 1. 03-84.)

EdwART. Termíny a definice pro ochranu životního prostředí, řízení životního prostředí a bezpečnost prostředí. Slovník, 2010


.