Skip to main content

Kyselina srážky

okyselení
srážení, jako je déšť nebo sníh, okyselí (hodnota indexu vodíku pH <5, 6) v důsledku rozpuštění v něm okyselujících průmyslových emisí (znečišťujících látek): sO2, NOx, HCl a tak dále. způsobují okyselení (okyselení nebo okyselení) půdy, vodních útvarů a vedou k poškození živých organismů (úmrtnost ryb, pokles lesního růstu apod.).

Environmentální slovník, 2001

Kyselina srážení
srážení, jako je déšť nebo sníh, okyselí (vodík index hodnota pH <5, 6), vzhledem k jejich rozpuštění v emisích kyselinu průmyslové (znečišťující látky): A 2 , NOx, HCl a další. způsobují okyselení (okyselení nebo okyselení) půdy, vodních útvarů a vedou k poškození živých organismů (úmrtnost ryb, pokles lesního růstu apod.). EdwART. Slovník environmentálních termínů a definic, 2010

.