Skip to main content

Akumulace populace

Cluster POPULACE
konstrukční kategorie, znamená tvorbu většiny populace ve jedinců jednotlivé skupiny (klastry), které vzniknou: 1) v důsledku místních rozdílů v podmínkách životního prostředí; 2) pod vlivem denních nebo sezónních změn počasí; 3) v souvislosti s procesem rozmnožování; 4) v důsledku "společenského" (v sociálním a vyšším životem) způsobu života.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavní vydání Moldavské sovětské encyklopedie. I. I. Dediu. 1989.


.