Skip to main content

PŘÍSTUP NA TRH

PŘÍSTUP NA TRH
1) dostupnost domácí trh na dovoz; 2) přístup na trh pro uskutečňování transakcí, podnikání.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.