Skip to main content

AKCELERACE

Zrychlení
(z lat acceleratio. - Zrychlení Anglická zrychlení) 1) předčasné ukončení podnikatelské transakce; 2) rezervace v úvěrové smlouvě o předčasné splatnosti nezaplacené částky v případě zvláštních okolností, např. Porušení plánu úrokových plateb.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.