Skip to main content

Redakce Choice, 2019

Technický dozor na moře (řeky) z

Technický dozor na moře (řeky) z

Dozor nad plavidly a jejich klasifikace provádějí ruské orgány technické dozoru a klasifikace. EdwART. Slovníček pojmů ministerstva pro mimořádné události, 2010