Skip to main content

Redakce Choice, 2019

DELIVER

DELIVER

TORT (z lat delictum.) Protiprávního jednání, za trestný čin, který způsobil škodu, a s povinností na náhradu škody. Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999. Ekonomický slovník. 2000.